นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อน้ำ เนื่องจากท่อน้ำประปาแตกจึงเป็นเหตุให้น้ำรั่วซึมตลอดเวลา บริเวณซอยวัดเขาแก้ว หมู่ 2 บ้านเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการซ่อ

13 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  มอบหมายให้พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อน้ำ เนื่องจากท่อน้ำประปาแตกจึงเป็นเหตุให้น้ำรั่วซึมตลอดเวลา บริเวณซอยวัดเขาแก้ว  หมู่ 2 บ้านเขาสามชั้น  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!