นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวางแผนจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม หมู่ 2 - หมู่ 11 และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพร

1 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน  พ.ศ.2567
 
 ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวางแผนจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม หมู่ 2 - หมู่ 11 และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม 
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!