ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

2 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!