นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อน้ำ เนื่องจากท่อน้ำแตกชำรุด จึงเป็นเหตุให้น้ำรั่วตลอดเวลา บริเวณหน้าสำนักสงฆ์เขาแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดำ

3 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567
 
 ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้พนักงานประปาดำเนินการซ่อมท่อน้ำ  เนื่องจากท่อน้ำแตกชำรุด จึงเป็นเหตุให้น้ำรั่วตลอดเวลา บริเวณหน้าสำนักสงฆ์เขาแก้ว หมู่ที่ 2  บ้านเขาสามชั้น ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   
(หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!