นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถกระเช้าเปลี่ยนธงชาติ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถกระเช้าเปลี่ยนธงชาติ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!