นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ร่วมกันทำกิจกรรม (Big Cleaning Day) โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบ

10 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  ร่วมกันทำกิจกรรม (Big Cleaning Day) โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!