องค์การบริการส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ขอเชิญร่วมงาน ”โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567” วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ภายในงานพบกับกิจกรรมร้องเพลง รำวง การละเล่นพื้นบ้าน นันทนาการของผ

10 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริการส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ขอเชิญร่วมงาน ”โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567”
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ภายในงานพบกับกิจกรรมร้องเพลง รำวง การละเล่นพื้นบ้าน นันทนาการของผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้นำชุมชนและผู้ร่วมงาน
 กิจกรรมมอบของขวัญของรางวัลผู้สูงอายุ
 เสริมสิริมงคลด้วยการสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามประเพณี
หมายเหตุ!! สวมเสื้อผ้าไทยหรือเสื้อลายดอก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!