นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 2567 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่17 เมษายน 2556 ซึ่ง

11 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 2567 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่17 เมษายน 2556 ซึ่งจุดตรวจสกัดร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตชด.  ตำรวจ ทหาร เป็นจุดบริการประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567  
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!