นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ออกฉีดรดน้ำต้นไม้ ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อเป็นการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง หมู่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม

23 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 23  เมษายน  พ.ศ.2567
 
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ออกฉีดรดน้ำต้นไม้ ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อเป็นการบำรุงรักษาภูมิทัศน์  ณ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง หมู่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!