ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ศาลาประชาคม หม

7 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสามชั้น
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านลุ่มผึ้ง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขอน
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านลุ่มสุ่ม
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคีธรรม
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านเสรีธรรม
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ บ้านพุน้อย
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินงามพุพลู
** หมายเหตุ**
- สามารถรับวัคซีนไปฉีดสุนัขและแมวเองได้
- สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!