วันนี้ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

14 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
วันนี้ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
ณ  ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านไตรรัตน์
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
** หมายเหตุ**
- สามารถรับวัคซีนไปฉีดสุนัขและแมวเองได้
- สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!