นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้นางกมลพร สุริยะวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมด้วยนางนาตยา โพธิ์มี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม หมู่ที่ 9 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้า

14 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567
 
 ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้นางกมลพร สุริยะวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมด้วยนางนาตยา  โพธิ์มี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม หมู่ที่ 9 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่เยี่ยมเคส นางแสงอรุณ  เพิ่มสุข  ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  เพื่อรับฟังปัญหา และทำการช่วยเหลือเบื้องต้น หมู่ที่ 9  บ้านไตรรัตน์ ตำบลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อหาแนวทางการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!