นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม กล่าวเปิดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็

24 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม กล่าวเปิดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง
โดยมี นางสาวภัทรพร  ทวีระวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นายศิริชัย  เขมากรจารุกร  นายช่างโยธาชำนาญงาน, นางพัฐปมณฑ์  ชัยพิบูลพงษ์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เป็นตัวแทนศูนย์รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!