นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเช้าลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ที่เอนกีดขวางสองข้างทาง บดบังสายตา เวลาสัญจร ไฟส่องสว่าง และกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และลดการเกิดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้า

24 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเช้าลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ที่เอนกีดขวางสองข้างทาง บดบังสายตา เวลาสัญจร ไฟส่องสว่าง และกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และลดการเกิดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้าน บริเวณสองข้างทาง หมู่ที่ 7 บ้านพุน้อย ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!