ตามที่ ราษฎร หมู่ที่ 2 ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือน สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน บ้านเรือนของพี่น้องในระแวกชุมชนบ้านเขาสามชั้น สร้างความเดือดร้อนทำให้ทรัพย์สินเสียหายหลายหลังคาเรือน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและต้านสุขภาพจิต ซึ่งปัญหาดังก

10 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตามที่ ราษฎร หมู่ที่ 2  ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือน สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน บ้านเรือนของพี่น้องในระแวกชุมชนบ้านเขาสามชั้น สร้างความเดือดร้อนทำให้ทรัพย์สินเสียหายหลายหลังคาเรือน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและต้านสุขภาพจิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นซ้ำซากมาหลายฤดูกาล"มานานหลายสิบปี
ขอขอบพระคุณ คุณสมพร รัตนวิเชียร ที่มีหนังสือขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
ในนามผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอให้คำยืนยันว่าจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!