นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เข้าพิธีรับประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาทฯ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึง ความร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยจะประดับเข็มให้กับบุคคล ผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อ กองพลทห

10 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นายอนุกูล  วงค์นรินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม  เข้าพิธีรับประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาทฯ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึง ความร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยจะประดับเข็มให้กับบุคคล  ผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อ กองพลทหารราบที่ 9 ต่อกองทัพบก และต่อประเทศชาติ ณ อาคารสโมสร กองพลทหารราบที่ 9 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!