นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ เลขานุการ กล่าวเปิดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ครั้งที่ 1/2557 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม

10 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน  2567
ลุ่มสุ่มตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ  เลขานุการ กล่าวเปิดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ครั้งที่ 1/2557 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลลุ่มสุ่ม
ช่องทางติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม   (หากมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
Facebook : อบต. ลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.loomsoom.go.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 034-591201
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!