องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ดำเนินการปรับปรุงทาสีรั้ว อาคารสำนักงานและติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานให้สวยงาม

20 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
ดำเนินการปรับปรุงทาสีรั้ว อาคารสำนักงานและติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานให้สวยงาม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!