นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้ จ่าสิบเอกจตุรงค์ ทั่งศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม และคณะกรรมการตรวจงานเทปูน สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

21 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายให้ จ่าสิบเอกจตุรงค์ ทั่งศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม และคณะกรรมการตรวจงานเทปูน สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!