นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวเปิดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย

27 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565
นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวเปิดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุน้อย
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!