นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและของขวัญที่ระลึกกิจกรรมแสดงมุทิตาเนื่องในโอกาสพนักงานส่วนตำบล 2 รายเกษียณอายุราชการและพนักงานจ้าง 1 ราย

29 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและของขวัญที่ระลึกกิจกรรมแสดงมุทิตาเนื่องในโอกาสพนักงานส่วนตำบล 2 รายเกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. นางสาวปราณีต แก้วธรรม ครู คศ. 1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มสุ่ม
2. นางประนอม ราคา ครู คส.1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง
และในโอกาสพนักงานจ้างทั่วไป พ้นจากตำแหน่งกรณีอายุครบ 60 ปี จำนวน 1 ราย
ได้แก่
1. นายวรวิทย์ เกิดสุข พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองช่าง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!