นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายจ่าสิบเอกจตุรงค์ ทั่งศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2565

4 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565
นายอนุกูล วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม มอบหมายจ่าสิบเอกจตุรงค์ ทั่งศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!