นายไพจิตร ยัสโร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำร่าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่

6 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.
นายไพจิตร ยัสโร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำร่าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!