องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม นำโดยนายอนุกูลวงค์ วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีพระราชท

6 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
นำโดยนายอนุกูลวงค์ วงค์นรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูกาญจนมงคลธรรม (พระอาจารย์จรูญ)อดีตเจ้าอาวาสวัดโทรโยคมณีกาญจน์ โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ วัดไทรโยคมณีกาญจน์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!