รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-5 of 7 results.
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม2564-31 มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ( 1เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 )