รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-5 of 9 results.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายงานผลการดำเนินงาน)รอบ 6 เดือน รอบสอง (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผลการดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (รอบสอง) (1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ.2566)
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)