ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๕๖๓ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
ซื้อไฟไซเรนพร้อมชุดกล่องเสียงและลำโพงฮอร์น จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2567
ซื้อไฟไซเรนพร้อมชุดกล่องเสียงและลำโพงฮอร์น จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
ซื้อไฟไซเรนพร้อมชุดกล่องเสียงและลำโพงฮอร์น จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567