ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 591 ถึง 600 จากข้อมูล 607
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓,๗,๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมพัฒนา (พุน้อย ๔) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๙๐-๐๑๑ บ้านพุน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มกราคม 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(บรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเนศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว (ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบ้านไทรทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓,๗,๑๑ ตำบลลุ่มสุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว (ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบ้านไทรทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มกราคม 2564
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง(บรรทุกขยะมูลฝอย) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๘๕๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2564