ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 21-25 of 41 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565