ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 21-25 of 40 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564