ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 26-30 of 40 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่อง แผนกรใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2