ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาแดง ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
ซื้อเสื้อสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลุ่มสุ่ม และสเปรย์บรรเทาปวด โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อถ้วยรางวัลประเภทการแข่งขันกีฬา ๕ ประเภท จำนวน ๑๕ ถ้วย โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน (เสื้อ + กางเกง) ของแต่ละหมู่ จำนวน ๑๐ หมู่ โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง ๑๘๐ ซม. ลึก ๘๕ สูง ๗๖ ซม. จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567