ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 617
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567
ซื้อน้ำมันเบนซิน (สำหรับใส่เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2567
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ชนิดขวด ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร (๑ แพ็ค/๑๒ ขวด) จำนวน ๔๒๖ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาลงข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กญ ๓๐๑๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๖๐-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรถบรรทุก ส่วนบุคคล (รถกระเช้า) ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๙๗ กาญจนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย24 พฤษภาคม 2567
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
ซื้อมิเตอร์น้ำ (กองช่าง) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567