ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 607
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำอาหารมื้อกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
ซื้อตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ระบายสี โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มกราคม 2567
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะจับจีบ ขนาด ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ ซม. จีบธรรมดา สีฟ้า จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๕๖๓ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ธันวาคม 2566