ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทองพัฒนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ ๖ บริเวณอ่างเก็บน้ำไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2566
จ้างค่าจ้างเหมาสำหรับค่าบริการรองรับขยะที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม นำไปทิ้ง ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2566
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน27 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
ซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
ซื้อท่อเฟล็กซ์ยาง ลอนคู่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566