ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 595
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเสื้อสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลุ่มสุ่ม และสเปรย์บรรเทาปวด โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อถ้วยรางวัลประเภทการแข่งขันกีฬา ๕ ประเภท จำนวน ๑๕ ถ้วย โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน (เสื้อ + กางเกง) ของแต่ละหมู่ จำนวน ๑๐ หมู่ โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง ๑๘๐ ซม. ลึก ๘๕ สูง ๗๖ ซม. จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567