แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 50 results.
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองประจำปี 2567
รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น